Aardug advies

Bedrijfsanalyse

Om u goed advies te kunnen geven, is het belangrijk dat we een goed inzicht hebben in uw organisatie. De behoeftes en uitdaging die uw organisatie heeft, maar ook waar de bedreigingen liggen, waar de kansen en sterktes van uw organisatie liggen en waar wij denken dat een Odoo oplossing een toegevoegde waarde biedt. Aardug heeft een aantal branches geselecteerd waardoor wij beter inzicht hebben in de problematieken en trends van deze branches. Behoort uw bedrijf niet tot een van deze branches, dan wil dat niet zeggen dat Odoo niet voor u geschikt is. Ons bekwaam consultant team is bedrijfskundig sterk onderlegt, en onze specialisten hebben een bredere kennis dan de benoemde branches.

Behoeften prioritisering

Een nieuwe oplossing moet voorzien in de behoeften die er zijn. Gezien de -vaak- uitgebreide aanvragen voor informatie over de Odoo mogelijkheden die wij ontvangen, zijn de behoeften enorm. Ieder bedrijf heeft een groot aantal processen die ondersteund kunnen worden. Echter is tijd of het budget vaak niet toereikend om dit zomaar te kunnen doen. De 'normale' activiteiten dienen voortgang te vinden. Het goede nieuws voor u is dat onze aanpak -en eveneens de filosofie van Odoo- dit naadloos ondersteunt. Wij prefereren een agile aanpak in plaats van een risicovol 'big bang' project. Samen met u bepalen wij welke behoeftes als eerste kunnen worden aangepakt, om daarna met de opgedane kennis de overige behoeftes in te vullen.

Odoo • Tekst en afbeelding

Procesbeschrijving

Wij beschrijven uw processen en komen met Odoo oplossingen die deze processen ondersteunen. De uitkomst van een proces is vaak de input van een volgende proces. De samenhang tussen processen en die informatie die uit deze processen gehaald dient te worden, is voor ieder bedrijf anders. Samen met u kijken we waar de beschreven processen waar deze geoptimaliseerd kunnen worden met Odoo applicaties.

Plan van aanpak

In een plan van aanpak staan de doelen en de beschikbare middelen. Het plan van aanpak is een strategisch document waarmee uw organisatie met een Odoo oplossing een concurrentievoordeel krijgt ten opzichte van anderen.

Veranderingsmanagement

Het belangrijkste in uw organisatie zijn mensen, uw medewerkers, klanten, leveranciers en overige relaties. Door de invoering van een nieuwe oplossing ontstaan er kansen die benut moeten worden en gelijktijdig bedreigingen die niet onderschat moeten worden. Processen die zijn ondersteunt met Odoo kunnen bijvoorbeeld korte doorlooptijden geven, lagere kosten, nieuwe kansen en betere inzichten. De keerzijde hiervan is dat taken veranderen. Verantwoordelijkheden verschuiven en activiteiten komen en verdwijnen. 

Onze aanpak is gericht om alle betrokkenen vroegtijdig te betrekken in het proces en de organisatie met trainingen voor medewerkers in nieuwe oplossingen en het informeren van relaties over veranderingen. Verandering is niet altijd gewenst, maar vaak wel noodzakelijk. Onze consultants staan u graag bij om veranderingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.