Diensten

HomeDiensten
Ontvang nu prijs- en productinfo in uw mailbox! uw e-mail

De juiste mensen voor uw project

Laat het ons weten als u nog specifieke vragen over uw projectaanvraag, of als u opmerkingen hebt over iets,
of zelfs als je gewoon een keer contact wilt leggen.

Neem nu contact op

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer(optioneel)

Uw opmerking)

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer(optioneel)

Uw opmerking)

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer(optioneel)

Uw opmerking)

lego-are-you-too-busy-to-innovate

Aardug -Advies

Wat vandaag vaak de voorkeur krijgt is maatwerk door het combineren van standaard apps. Een oplossing die perfect past bij uw behoeften; is het niet? Wij bieden u een opmaat gemaakte oplossingen door de combinatie van standaard modules en onze kennis. Een specifieke oplossing voor uw organisatie, waardoor u een concurrentievoordeel krijgt ten opzichte van anderen. Aardug heeft een bekwaam team om uw behoeften te begrijpen en te integreren beste bedrijfssoftware. Hoe gaan we dat doen? Maatwerk = Uw Behoeften + Onze actie. Het bijzondere van ODOO is dat het honderden modules heeft en die zijn allemaal 100% aanpasbaar. Wij bieden u ODOO op maat dat nu maximaal aan uw behoeften voldoet, maar wat wij ook kunnen bijwerken, wanneer u wilt veranderen, U blijft optimaal en probleemloos werken. Een flexiblele oplossing die de eigenschap bezit om met uw organisatie mee te groeien en blijvend aan te sluiten bij veranderende behoeften

 

Bedrijfsanalyse

Om uw goed advies te kunnen geven, is het belangrijk dat we een goed  inzicht hebben in uw organisatie. De behoeftes en uitdaging die uw organisaties  heeft, maar ook waar de bedreigingen liggen.  Waar de kansen en sterktes van uw organisatie liggen en waar wij denken dat een Odoo oplossing  en een toegevoegde waarde biedt. Aardug heeft een aantal branches geselecteerd waardoor wij beter inzicht hebben in de problematieken en trends van deze branches. Behoort uw bedrijf niet tot deze branches danwil dit niet zeggendat Odoo niet voor u is. Ons bekwaam consultantsteam is bedrijfskundig sterk onderlegt en onzespecilisten hebben een bredere kennis dan de benoemde branches.

Behoeften prioritisering

Een nieuwe oplossing moet voorzien in de behoeften die er zijn. Gezien de vaak uitgebreide aanvragen voor infromatie over ODOO mogelijkehden die wij ontvangen zijn de behoeftes enorm. Iederen bedrijf heeft een groot aantal processen die ondersteund kunnen  worden. Echter de tijd of het budget is vaak niet toereikend om dit ineens te kunen doen. De  ‘normale’ activiteteiten dienen voortgang te vinden. Het goede nieuws voor u is dat onze aanpak (en ook de ODOO filisofie) dit naadloss ondersteund. Wij preferen een agile aanpak in plaats van een riscovol big bang project. Samen met u bepalen welke behoeftes het beste al eerste kunnen worden  aangepakt. Om dan met de opgedane kennis de overige behoeftes in te vullen.

Procesbeschrijving

Wij beschrijven uw processen en komen met Odoo oplossingen die deze processen ondersteunen. De uitkomst van het ene proces is vaak de input voor eenvolgend proces. De samenhang tussen processen en de informatie die uit deze processen dienen te worden gehaald is voor ieder bedrijf anders. Wij beschrijven uw processen samen kijken we waar deze processen kunnen worden geoptimaliseerd met Odoo apps.

Plan van aanpak

In een plan van aanpak staan de doelen en de beschikbare middelen. Het plan van aanpak is het strategisch document waarmee uw organisatie met een ODOO oplossingen een concurrentievoordeel krijgt ten opzichte van anderen.

Veranderingsmanagement

Het belangrijkste in uw organisatie zijn mensen,  uw medewerkers, uw klanten, uw leveranciers en overige relaties. Door de invoering van een nieuwe oplossing ontstaan er kansen die benut moet worden gelijktijdige bedreigingen die niet onderkent moeten worden. Processen ondersteund met ODOO kunnen bijvoorbeeld korte doorlooptijden geven, lagere kosten, nieuwe mogelijkheden en betere inzichten. De keerzijde hiervan is dat taken veranderen, verantwoordelijkeheden verschuiven en activiteiten komen en verdwijnen. Onze aanpak is er op gericht om alle betrokken vroegtijdig te betrekken in het proces en de organisatie ondersteunen in het trainen van medewerkers in de nieuwe oplossingen en het informeren van relaties over veranderingen. Veranderen is niet altijd gewenst, maar meestal wel noodzakelijk. Onze consultants staan u graag  bij om veranderingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

ODOO Implementatie

Een implementatie van een nieuw bedrijfssoftware systeem is meestal het resultaat van goede selectie en een advies traject. Het start met het weten welke bedrijfsverbeteringen men verwacht van een nieuw ERP systeem. Het systeem is immers geen doel op zich, maar een ondersteunend middel.

Vooronderzoek

Door middel van individuele gesprekken en workshops worden relevante randvoorwaarden zoals bedrijfsprocessen, artikelstructuren, etc. beschreven. Uiteraard worden ook de mogelijke knelpunten en verbetermogelijkheden vastgelegd. Deze beschrijving is de basis voor verdere planning. We assess and analyse the suitability of process as per your organisation by meeting the key members and developing a standard system initially, access rights and deployment. Wij analyseren en beoordelen  ieder proces door gesprekken met uw kerngebruikers  en ontwikkelen een standaard systeem in eerste instantie om deze gebruikers op te leiden en beter inzicht te geven in de mogelijkheden van ODOO

Projectplanning

Na onderzoek schrijven we een plan dat past bij uw organisatie. Hierin staat wanneer en welke activiteiten er dien te worden gedaan en door wie.

Business Modeling

We zijn van plan om ODOO technologie te integreren in uw business model. Om uw organisatie de kansen te laten benutten die uw waarneemt in uw omgeving.  Uw doelstellingen zijn ons uitgangspunt. Wij willen u met ODOO voorzien van een geavanceerde oplossingen  maar  realistische verwachtingen en uitkomsten.

Ontwerpen oplossing

Bij het ontwerpen houden wij rekening met uw zakelijke behoeften, business modellen en workflow; wij verzekeren u dat onze specifieke ontworpen oplossingen een enorme positieve invloed zal hebben op het verbeteren van uw dagelijkse werkzaamheden.

Configuratie Odoo

Als de voorberedingen zijn afgerond, kunnen wij ODOO voor u configureren Wij configureren alle specificaties en gereedschappen in enkele software. Onze ODOO Implementatie team is heel bedreven en ervaren op zowel technisch als functioneel niveau. Onze consultans zijn uw graag van dienst om Odoo te configureren naar wens.

ODOO Consultany

Nadat het voortraject is afgerond kan de daardwerkelijk inrichting beginnen. In de implementatie fase is de basis van het systeem neergezet inclusief gebruikers en basis installatie van de modules.

Module configuratie

Modules moeten worden ingericht en eventueel worden aangepast naar uw wensen. Data moet worden geimnporteerd of worden ingeklopt. Afhankelijk van de module is dit een paar minuten of vergt het dagen.

Rapportage en filters

Als uw systeem is gevuld kunnen de rapportage, filters worden ingesteld. Met filters kunnen werkbare overzichten worden gecreert vande totale dataset. U kunt bijvoorbeeld een filter instellen bij welke opportunities voor vandaag een vervolg aktie is gepland. Dit kunt u opslaan als een favoriet zodat u het snel kunt selecteren. Bovendien is het dan nog mogelijk verdere segmentatie toe te passen met filters. Rapportage zijn heel flexible te maken met ODOO naast een aantal vaste rapportage is het hier ook mogelijk een reeds gemaakte rapportage vast te leggen. Iets geavanceerder is deze rapportage middels geautomatiseerde akties te laten toesturen. U kunt denken aan liquiditeitsoverzichten, absentie en ziekteverzium rapportage, onafgeronde taken,  openstaande en vervallen posten. Op deze manier kunt u iedere morgen vooraf u werkzaamheden  een volledig inzicht krijgen in de status van diverse processen

Data import en export

Migreert u uit een andere systeem of krijgt u grote databestanden aangelevert dan kunnen wij u ondersteunen deze op een juiste wijze toe te voegen aan ODOO. Dit kan via de normale import, maar ook middels scripts als het om grotere bestanden gaan.

Rechtenmanagement

Wilt u het hele systeem niet openstellen voor al uw medewerkers dan geeft ODOO de mogelijkheid bepaalde delen af te schermen. Gebruikers krijgen per functioneel gebied een rol toegekend. ODOO heeft standaard rollen voor iedere module .Wij trainen en ondersteunen kerngebruikers om deze rollen op een juiste wijze toe te kennen. Indien nodg passen wij rechten van rollen aan ofcreeren wij nieuwe rollen. tot op veld niveau is het mogleijk de rechten in te stellen indien gewenst.

Google integratie

ODOO kent een aantal standaard modules om samen te werken met Google Apps. Als u Google Apps heeft dan wilt u dit waarschijnlijk gebruiken om uw ODOO gebruikers te laten inloggen met hun Google-account. Het goede nieuws is ODOO ondersteunt OAuth authenticatie wat betekent dat het goed werkt met Google Apps. Ook een synchronisatie met Google Agenda ontbreekt niet en ODOO documents werkt naadloss samen met Google Drive. rapportage kunnen worden geexporteerd naar google docs (spreatsheets) om daaar verder te worden bewerkt of the worden gedeeld met anderen.

tower1

ODOO Ontwikkeling

Om bedrijfsprocessen van u te optimaal te automatiseren binnen destandaard” functionaliteit van ODOO hangt voor het grootste deel af van de kwaliteit en de creativiteit van de samenwerking tussen u en ons. Het is te gemakkelijk om alles door het maken van aanpassingen op te lossen. Vaak zonder te beseffen welke problemen dit kan veroorzaken. We zien regelmatig bedrijfssoftware oplossing uitgebouwd met geweldige maar ook onnodige aanpassingen tot op een niveau dat het men niet meer in staat is om te upgraden. Met als gevolgd dat u werkt met een maatwerksysteem dat geweldig paste maar nu niet meer voldoet. Dit is vaak een startpunt van de zoektocht naar een nieuwe “ander” ERP systeem. Een oplossing die met u meeveranderd in deze grillige tijden. Wij gaan graag met u de behoefte inkaart brengen  en grondig te vertalen in vereisten en wensen. Ons doel is een ​​oplossing te creeren binnen de standaard functionaliteit van ODOO met minale echte klantspecifieke custom-made modules, die u wel de voordelen biedt van een maatwerksysteem. Odoo kent duizenden modules voor de diverse versies van ODOO. Naast de modules die Odoo zelf beheert is er een goed georganiseerde community die aanverwante modules en localisaties beheert en nauw samenwerkt in de ontwikkeling van ODOO. Als een module van goede kwaliteit is en past binnen de functionaliteit groepen worden deze modules opgenomen en onderhouden. Daarnaast hebben wij maatwerk ontwikkelt en ander partners hebben klantspecifiek en algemeen maatwerk ontwikkelt. Veel van deze modules worden via het opensource model gedeeld. Iedere gebruiker voegt er een stukje waarde aan toe of verbeterd de bestaande code. De module “leeft” en kan bij een update van uw oplossing  toegevoegde waarde bieden. Wij gaan in de basis uit van een oplosing die voornamelijk bestaat uit ODOO core modules en OCA modules en beperkt aangevuld met partner en eigen maatwerk modules. Onze consultants zoeken met u de balans tussen een maatwerkoplossing en mogelijkheid continue innovatie om nu maar ook in de toekomst u optimaal te kunne ondersteunen.

 

Community modules

De ODOO Community Association of OCA, is een non-profit organisatie met als missie om de gezamenlijke ontwikkeling van de ODOO functies te ondersteunen en het gebruik van ODOO bevorderen.  Op de website http://odoo-community.org/ staat hier meer over. Er zijn een aantal commisies : http://odoo-community.org/page/website.List ODOO lokale gemeenschappen (per land) Functionle onderwerpen (boekhouding, logistiek, …) ODOO verticals (Hotel, Bouw, …) Connector naar andere applicaties (Magento, Sage, …) Gekoppeld aan evenement (Code sprint, Community bijeenkomst, De belangrijkste doelen van de OCA zijn om een hoge mate van kwaliteit in de projecten van de OCA’s op te bouwen en het behoud en het op de lange termijn ondersteunen en het onderhoud van projecten en ontwikkelingen van de OCA’s zorgen

Partner modules

Daarnaast zijn er nog duizenden modules die door andere partners zijn ontwikkeld. Dat modules niet inde OCA worden opgenomen heeft niet met kwliteit te maken maar met keuzes. De OCA kangezien de aarden de omvang een beeprkt aantal modules beheren. Via ons netwerk of de (community)forums hebben wij toegang tot de ontwikkelaar die vaak bereid zijn om hun werk te delen of in opdracht door te ontwikkelen. Hier door kunnen wij niet alleen kosteneffectief maar ook snel modulair maatwerk bieden. Het wiel is meestal al uitgevonden en heoft alleen nog paste worden gemaakt.

Eigen Maatwerk

Aardug heeft een aantal modules ontwikkelt in opdracht van klanten. De klant heeft altijd de keus om het maatwerk specifiek te laten ontwikkelen waarbij de (door)ontwikkel en onderhoudskosten volledig voor de klant zijn of het maatwerk beschikbaarte stellen aan de community. In dit geval kunnen meerdere partij bijdragen in de kosten van verdere ontwikkeling en onderhoud.

Klantspecifieke ontwikkeling

Naast alle functionele modules zijn er altijd echt klantspecifieke wensen. Toevoegen van bepaalde velden voor rapportages. Connectie met andere applicaties vande klant. Afhankelijk de wensen  zullen onze eigen ontwikkelaars dit doen of outsources we dit bij een partner die al ervaring en ontwerpen heeft.

Community activiteiten

Een community vergt interactie. Wij dragen bij door het beantwoorden van vragen, het oplossen van problemen en het beschikbaarstellen van onze ontwikkelingen. Daarnaast kunnen wij met onze klanten besluiten bepaalde projecten te ondersteunen door ontwikkelaars in te zetten of een financiele bijdrage te leveren via crowdfund innitatieven. Door OCA van middelen te voorzien krijgen blijft ODOO de innovatieve oplossingen, die uw voorsprong geven.

ODOO Integratie – Bruggenbouwers

Odoo kent veel modules. De filosofie achter odoo is ook voor iedere toepassingen een app te hebben. Echter zulle ndeze apps niet altijd aansluiten bij de bedrijfswensen. Natuurlijk kunnen er ook aanpassingen en uitbredingen worden gedaan aan de bestaande apps om ze geschikt te maken. Echter zijn er tal van reden om andere applicaties te gebruiken. Gelukkig heeft Odoo een openstructuur en ruime mogelijkeheden om bruggen te slaan tussen applicaties

Wij hebben een oplossing voor u – API-integratie!

API biedt u de mogelijkheid om uw bestaande software met ODOO apps te koppelen op een gemakkelijke en eenvoudige manier.

Verplaats informatie gemakkelijk

Met deze gespecialiseerde functie kunt u eenvoudig gegevens van uw eigen software direct naar ODOO platform importeren en alles wordt automatisch op de juiste plaats worden gezet. Ook  exporteren van gegevens iseen fluitje van een cent Laat ODOO het zware werk te doen en je kunt gewoon genieten van de voordelen van deze mogelijkheden! API geeft u de vrijheid om te werken met de gegevens van uw eigen software in een van de functies en apps van ODOO. Gebruik eenvoudig een van onze coole apps tijdens het importeren van alle belangrijke contacten, orders, facturen of andere documenten van uw gespecialiseerde software. Snel en simpel – alleen met ODOO!

E-commerce integratie

Gebruikt u een gespecialiseerde software voor uw e-commerce, maar je wilt beginnen met het genieten van verbazingwekkende eigenschappen van ODOO. Dat kan!  De OCA heeft een speciaal project connectoren waarbij de ecommerce connector de basis vormt om te koppelen met ecommerce software. De basis voor deze ecommerce connectoren is gelegd  via een crowdfund innitiatief in 2013 en draait op het connector framework.  De OCA onderhoud naast het connector framework en de ecommerce connector waar veel generieke eccomerce functionliteiten zijn opgenomen ook specifieke connectoren voor Magento en  Pretashop. Daarnaast heeft het Odoo partnernetwerk een tal van andere specifieke connectoren ontwikklen voor bijvoorbeeld Ebay, Bigcommerce, Amazon, Shopify. Neem contact met ons op voor welke versie de koppelingen beschikbaar zijn of als uw ecommerce applicatie niet in het rijtje staat.

Rapportage tools

Heeft u specifieke wensen voor rapportages en de ODOO reportenigne Qwebs volstaat niet of heeft u naast Odoo ook nog een aantal andere applicaties die uw rapporten moeten vullen dan heeft Odoo de mogelijkheid te koppelen met andere BI tools middels het connector framework of direct op de database. Voorbeelden van een aantal opensource rapportage tools waar ODOO al een connector mee heeft zijn Penthao BI suite, Jaspersoft, Aeroo Reports. Natuurlijk kunnen ook andere BI tools worden ingezet. Wij hebben een gespecialisseerde partner waar wij mee samenwerken op het gebied van BI tools. Natuurlijk kunt u uw gegevens ook geqwoon exporteren naar een excel spreadsheeet and vanuit daar verder verwerken. Wij horen graag uw wensen

Telefooncentrale integratie

ODOo heeft een koppeling met het VOIP systeem Asterisk. De ODOO-Asterisk connector heeft vier belangrijke functies.

  • het voegt een dial-knop naast het telefoonnummer veld in ODOO formulieren, zodat uw gebruikers direct een telefoonnummer kunnen bellen via Asterisk. Deze functie wordt meestal bekend als Click2Dial.
  • het voegt de mogelijkheid om de naam van de correspondent op inkomende en uitgaande telefoongesprekken te tonen als de telefoon nummer aanwezig is in de Partners, Leads of Medewerkers van ODOO.
  • de mogelijkheid om de partner / lead / werknemer formulier te tonen die overeenkomt met de beller  in een klik of geen klik (dwz automatische pop-up).
  • de mogelijkheid om informatie over het gesprek vast te leggen in ODOO

Heeft u medewerkers die hun werk veel telefonisch verrichten dan is een integratie met een VOIP systeem zoals Astriks waarschijnlijk een waardevolle oplossingen. Meer weten over de mogelijkeheden

Mobiele toepassingen

Naast dat de website geschikt is voor mobile apparaten zijn er ook organisaties die toch liever een app of meerdere specialistisch  apps willen. Er zijn inmiddels al diverse apps op de markt die ofwel een groot deel van de ODOO processen via de app laten lopen ofwel specialistisch apps voor voorraad en logistike proccesen, tijdregistratie (project en uren), decalratiesverwerkingen en hrm activiteiten. Wilt u ook gebruik maken van ODOO op uw mobiel met APPS. Wij helpen u graag verder.

Integratie met eigen systemen

Heeft uw applicaties of andere bedrijfsspecifieke systemen / maatwerk waarmee u ODOO wilt koppelen  dan zal ons ontwikkelteam uw hier graag een voorstel voordoen.

ODOO Migratie

Wilt u vernieuwen dan is het soms nodig om over te stappen naar een nieuwe versie of naar een nieuw bedrijfssoftware pakket. Ons team kan u ondersteunen om deze migratie succesvol te laten verlopen

Versie migratie

ODOO inoveert snel. Nieuwe functionliteiten worden toegevoegd en ook basis structuren van bestaande fucntionliteiten worden gemoderniseerd. Een ODOO migratie heeft net zoals elke ERP migratie aandacht nodig. Niet alleen de data en de database moeten worden gemigreerd naar een nieuwere versie maar ook gekoppelde systemen. Een migratieplan is geen luxe in sommige situaties. Voor de migratie van ODOO databse naar een nieuwere versie zijn een aantal mogelijkheden. Met een enterprise contract kunnen basis modules en indien overeengekomen eigen modules gemigreerd worden door ODOO en zullen wij u begeleiden in een naadloze overgang. Indien u geen enterpise contract heeft kunnen wij u met behulp van de OCA open upgrade project migreren naar een hogere versie. In sommige gevallen is een nieuwe installatie en de migratie van basis informatie ook een goede oplossing. Graag geven wij u advies over de te kiezen migratie.

Migratie vanuit andere pakketten

Werkte u met een andere pakket en wilt u informatie overzetten naar ODOO dan kunnen wij u daar mee  helpen. Ons consultant kunnen inventariseren welke mogelijkheden er zijn om uw informatie vanuit uw oude pakket te exporteren naar ODOO. Wij kunnen samen met uw een migratieplan opstellen om de overgang zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Data verwerking

Heeft u grote bestanden of formaten die u niet kunt importeren dan hebben wij vaak nog andere mogelijkheden tot onze beschikking om dit in Odoo te kunne brengen

Migratie plan

Een migratieplan is een projectplan die naast de activiteiten ook de risico in kaart brengt van de migratie. Een migratieplan zorgt er voor dat alle activiteiten goed en in de goede volgorde worden uitgevoerd en medewerkers worden getraind in de nieuwe versie. Het doel van een migratieplan is dat de bedrijfscontinuiteit gewaarborgd blijft.

Migratie maatwerk

Als u graat migeren zijn er bijna altijd processen die u in het verleden met maatwerk hebt geoptimaliseerd. Onze team kan er voor zorgen dat ook in de nieuwe situatie deze optimalisaties niet wegvallen. Wij kunne het oude maatwerk aanpassen of nieuw maatwerk ontwikklen om uw processen te ondersteunen.

ODOO Training

ODOO heeft een intuitieve gebruikers interface. Echter ook ODOO gebruikers moeten getraind worden. Op het internet staat veel doucmentatie en video over ODOO. Veel bedrijven preferen altijd toch nog een goede training om gebnruiekrs snel en op de juiste wijze gebruik te laten maken van ODOO als onderdeel van het veranderproces.

Functionele training

Functionele training wordt gegeven aan zowel kerngebruikers als eindgebruikers. De kerngebruikers worden in  het algemeen getraind in bijna alle modules in inclusief beheer die worden ingezet. De eindgebruikers worden meestal getraind in het functioneel gebied waarin ze werkzaam zijn. Ons advies is om iedere gebruiker daarnaast inzicht te geven hoe ODOO werkt. Hoe hun werkzaamheden een onderdeel zijn van de totale workflow.

Technische training

ODOO is opensource en iedere organisatie mag aanpassing maken in de bronbestanden. Heeft u organisatie eigen technisch beheerders in dienst dan kunnen wij deze trainen om tot op een bepaad niveau aanpassing te laten doen aan het ODOO.

Gebruikersmanagement

Het aanmaken en het op niet actief zetten van gebruikers vergt enige kennis om er voor te zorgen dat de integriteit van het systeem wordt gewaarborgt. een nieuwe gebruiker moet voldoende rechten krijgen om zijn taken naar behoren te kunen vervullen maar moet aan de andere kant geen inzicht krijgen in (vertrouwelijk en privacygevoelige)  informatie die niet voor hem is bestemd.

Quickstart training

Als u met een beperkter aantal modules begint of veel zelf willen doen hebben we een aantal quick start training. Deze trainingen zijn er op gericht om u in korte tijd tegen beperkte kosten wegwijs te maken in ODOO. Wij gaan uit van een bepaalde basiskennis van bedrijfsprocessen en van een sterk zelflerend vermogen.  Quick start training zijn ook zeer geschikt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van ODOO als onderdeel van het Advies traject of de implementatie. Kijk op de quick start pagina voor meer informatie

Procesdocumentatie

Als u ODOO vergaand heeft laten configureren en aanpassen naar uw wensen is het voor gebruikers na de training handig vaak handig om de trainingsmaterialen te laten meenemen. Als naslagwerk maar ook om nieuwe medewerkers door u eigen medewerkers te laten trainen. Wij kunnen onze standaard trainingen documenten aanpassen op uw processen.

ODOO Support

Als u ODOO ingevoerd heeft in uw organisatie, wilt u natuurlijk ook dat het blijft werken. Aardug biedt ODOO  support diensten om hiervan te verzekeren

Gebruikers ondersteuning

Gebruikers ondersteuning geven wij via mail, telefonisch of andere kanalen zoals skype, teamviewer, whatsapp…Indien nodig komen wij op locatie gebrukers ondersteunen om optimaal gebruik te maken van Odoo

Patches en bug fixes

De ODOO en de ODOO Community Association of OCA,brengen continue updates uit om fouten te herstellen. Niet van alle fouten zult u last van hebben en niet iedere dag zulllen we dit hoeven te doen. Het is echter raadzaam on beppakde fouten (rond veiligheid) of irretante fouten snel op te lossen als hiervoor oplossingen beschikbaar worden gesteld. Afhankelijk van uw supportcontract doen wij dit op uw verzoek, periodiek of wanneer het dringend nodig is. Daarnaast zal het onderliggende opensource besturingsysteem Ubuntu moeten worden inderhouden. Recent zijn er patches uitgebracht om veiligheidslekken te dichten. Graag bieden wij u onze diensten aan om uw systeem te beschermen en up to date te houden.

Backups en test & train omgevingen

Of u nu gebruik maakt van ODOO op uw systemen of (onze) online hosting zorgen voor een goede backup is van groot belang. Ondanks goed voorzorgen kaner altijd iets misgaan. Het hebben van een recente backup is dan belang. Deze backups kunt u zelf maken of wij kunnen geautomatiseerde backups laten maken. Daarnaast kunne wij u voorzien van test en train omgeving als er nieuwe medewerkers moeten worden ingewerkt of er nieuwe functionliteit wordt toegevoegd aan uw omgeving.

Gebruikersdocumentatie

ODOO stelt via diverse kanalen documentatie en supportbeschikbaar. Wij voegen daar onze eigen Aardug-Odoo forum toe en het Aardug youtube kanaal voor support en trainingvideo’s. Daarnaast kunnen wij desgewenst voor uw organisatie eigen documentatie maken.

Community support

Een community vergt interactie. Wij dragen bij door het beantwoorden van vragen door de community.