Ontvang nu prijs- en productinfo in uw mailbox! uw e-mail

tower1

ODOO Ontwikkeling

Om bedrijfsprocessen van u te optimaal te automatiseren binnen destandaard” functionaliteit van ODOO hangt voor het grootste deel af van de kwaliteit en de creativiteit van de samenwerking tussen u en ons. Het is te gemakkelijk om alles door het maken van aanpassingen op te lossen. Vaak zonder te beseffen welke problemen dit kan veroorzaken.
We zien regelmatig bedrijfssoftware oplossing uitgebouwd met geweldige maar ook onnodige aanpassingen tot op een niveau dat het men niet meer in staat is om te upgraden. Met als gevolgd dat u werkt met een maatwerksysteem dat geweldig paste maar nu niet meer voldoet. Dit is vaak een startpunt van de zoektocht naar een nieuwe “ander” ERP systeem. Een oplossing die met u meeveranderd in deze grillige tijden.
Wij gaan graag met u de behoefte inkaart brengen  en grondig te vertalen in vereisten en wensen. Ons doel is een ​​oplossing te creeren binnen de standaard functionaliteit van ODOO met minale echte klantspecifieke custom-made modules, die u wel de voordelen biedt van een maatwerksysteem.

Odoo kent duizenden modules voor de diverse versies van ODOO. Naast de modules die Odoo zelf beheert is er een goed georganiseerde community die aanverwante modules en localisaties beheert en nauw samenwerkt in de ontwikkeling van ODOO. Als een module van goede kwaliteit is en past binnen de functionaliteit groepen worden deze modules opgenomen en onderhouden. Daarnaast hebben wij maatwerk ontwikkelt en ander partners hebben klantspecifiek en algemeen maatwerk ontwikkelt. Veel van deze modules worden via het opensource model gedeeld. Iedere gebruiker voegt er een stukje waarde aan toe of verbeterd de bestaande code. De module “leeft” en kan bij een update van uw oplossing  toegevoegde waarde bieden.

Wij gaan in de basis uit van een oplosing die voornamelijk bestaat uit ODOO core modules en OCA modules en beperkt aangevuld met partner en eigen maatwerk modules. Onze consultants zoeken met u de balans tussen een maatwerkoplossing en mogelijkheid continue innovatie om nu maar ook in de toekomst u optimaal te kunne ondersteunen.

Community modules

De ODOO Community Association of OCA, is een non-profit organisatie met als missie om de gezamenlijke ontwikkeling van de ODOO functies te ondersteunen en het gebruik van ODOO bevorderen.  Op de website http://odoo-community.org/ staat hier meer over.

Er zijn een aantal commisies : http://odoo-community.org/page/website.List

ODOO lokale gemeenschappen (per land)
Functionle onderwerpen (boekhouding, logistiek, …)
ODOO verticals (Hotel, Bouw, …)
Connector naar andere applicaties (Magento, Sage, …)
Gekoppeld aan evenement (Code sprint, Community bijeenkomst,

De belangrijkste doelen van de OCA zijn om een hoge mate van kwaliteit in de projecten van de OCA’s op te bouwen en het behoud en het op de lange termijn ondersteunen en het onderhoud van projecten en ontwikkelingen van de OCA’s zorgen

Partner modules

Daarnaast zijn er nog duizenden modules die door andere partners zijn ontwikkeld. Dat modules niet inde OCA worden opgenomen heeft niet met kwliteit te maken maar met keuzes. De OCA kangezien de aarden de omvang een beeprkt aantal modules beheren. Via ons netwerk of de (community)forums hebben wij toegang tot de ontwikkelaar die vaak bereid zijn om hun werk te delen of in opdracht door te ontwikkelen. Hier door kunnen wij niet alleen kosteneffectief maar ook snel modulair maatwerk bieden. Het wiel is meestal al uitgevonden en heoft alleen nog paste worden gemaakt.

Eigen Maatwerk

Aardug heeft een aantal modules ontwikkelt in opdracht van klanten. De klant heeft altijd de keus om het maatwerk specifiek te laten ontwikkelen waarbij de (door)ontwikkel en onderhoudskosten volledig voor de klant zijn of het maatwerk beschikbaarte stellen aan de community. In dit geval kunnen meerdere partij bijdragen in de kosten van verdere ontwikkeling en onderhoud.

Klantspecifieke ontwikkeling

Naast alle functionele modules zijn er altijd echt klantspecifieke wensen. Toevoegen van bepaalde velden voor rapportages. Connectie met andere applicaties vande klant. Afhankelijk de wensen  zullen onze eigen ontwikkelaars dit doen of outsources we dit bij een partner die al ervaring en ontwerpen heeft.

Community activiteiten

Een community vergt interactie. Wij dragen bij door het beantwoorden van vragen, het oplossen van problemen en het beschikbaarstellen van onze ontwikkelingen. Daarnaast kunnen wij met onze klanten besluiten bepaalde projecten te ondersteunen door ontwikkelaars in te zetten of een financiele bijdrage te leveren via crowdfund innitatieven. Door OCA van middelen te voorzien krijgen blijft ODOO de innovatieve oplossingen, die uw voorsprong geven.

De juiste mensen voor uw project

Laat het ons weten als u nog specifieke vragen over uw projectaanvraag, of als u opmerkingen hebt over iets,
of zelfs als je gewoon een keer contact wilt leggen.

Neem nu contact op