Winstgevendheid van projecten in Odoo 12

13 april 2021 in
Winstgevendheid van projecten in Odoo 12
Administrator

Odoo opent een breed scala aan functies voor projecten en projectbeheer. Odoo fungeert als een perfecte applicatie voor project-gebaseerde bedrijven, hoe groot of klein ze ook zijn.

Omdat Odoo uitgebreide applicatiefuncties omvat, werkt het goed thuis in het beheren, controleren, analyseren en weergeven van het uitgebreide overzicht van projecten in realtime. Zoals we eerder al vermeldden, kan een op projecten gebaseerd bedrijf dat de Odoo Project-module gebruikt, eenvoudig de projecten op verschillende manieren en met verschillende doelen sorteren.

Voor een bedrijf is het zeer essentieel om de winstgevendheid van elk project te kennen. Odoo Project, biedt eenvoudigere tactieken om projectwinstgevendheid in één klik te verwerven. Men kan ook de projectopbrengsten en -kosten analyseren met behulp van de analytische boekhouding die in de module is vastgelegd.

Allereerst moet men de module Project en urenbrief installeren.

Open projectmodule

Projecten worden getoond in het dashboard. Elk project heeft mogelijk taken, kaarten, overzichten en prognoses.

Taken: een project bevat verschillende taken en subtaken. Hier worden een aantal taken weergegeven. Het navigeert naar de projecttaken.

Tickets: een ticket wordt aangemaakt voor een project en het aantal tickets wordt hier weergegeven. Het navigeert naar de projecttickets.

Prognose: Prognose wordt gebruikt om een ​​veronderstelde tijd in te stellen voor het voltooien van elke taak op basis van medewerkers.

Overzicht: Overzicht is het uitgebreide rapport waarin het project wordt beschreven op basis van de uren- en verkooporders. Het overzicht geeft het totaalcijfer van het project en de status ervan.

In Overview toont Odoo de huidige rentabiliteitsstatus van een project.

De winstgevendheid van een project wordt berekend op basis van 3 elementen die hieronder zijn weergegeven:


Gefactureerd

Een project heeft een klantorder en kan volledig worden gefactureerd wanneer het factureringsbeleid wordt bepaald op basis van de bestelde hoeveelheid. Of gedeeltelijk gefactureerd in het geval van factureringsbeleid op basis van urenstaten van taken. Hier wordt het gefactureerde bedrag weergegeven als gefactureerd.

Factureren

Een project heeft een verkooporder en het urenformulier wordt bijgewerkt met een medewerker, wat betekent dat de service wordt geleverd aan de klant, maar niet wordt gefactureerd.

Timesheet kosten

Kosten uurwerk = bezorgde hoeveelheid * Werknemer urenstaat kosten

De urenstaat is het bedrag dat een bedrijf aan een project heeft uitgegeven.

Winstgevendheid berekening:

Totaal = gefactureerd + om te factureren - urenstaatkosten

Hier is het gefactureerde bedrag € 134,-  en is het te factureren bedrag € 275,- . De urenstaat kost € 18,-. Daarom loopt de winstgevendheid van dit project op tot € 391,-.


Winstgevendheid met behulp van analytische rekeningen

Men kan ook een project analyseren met behulp van analytische accounts. Wanneer we een project maken, maakt Odoo een Analytics-account met dezelfde naam als het overeenkomstige project zelf. De gebruiker kan het analytische account wijzigen vanuit het menu Bewerken van het project.

Om een ​​gedetailleerd rapport van het project te krijgen,

Ga naar Accounting -> Rapportage -> Analytisch rapport

Hier ziet u verschillende analytische accounts die voor uiteenlopende doeleinden zijn gemaakt.

Maak een verkooporder voor het project, werk het urenformulier bij en maak een factuur voor de geleverde hoeveelheid.

Uit het voorbeeld kan worden afgeleid dat de klantorder is gecreëerd voor een hoeveelheid van 50. Een tijd van 10 uur is toegevoegd aan de urenstaat en gefactureerd met een bepaald bedrag.

In de analytische rekeningen worden die bedragen nu weergegeven als Omzet en Uitgaven.

Hier kan men zien dat er twee items in het analytische account van het project zijn. De beschrijving is wat de eindgebruiker heeft ingesteld bij het bijwerken van de urenstaat. De hoeveelheid is wat de eindklant heeft gefactureerd. Het urenformulier wordt weergegeven onder de hoeveelheid.

Hier is € 64,- het gefactureerde bedrag en de overeenkomstige uitgave die in mindering is gebracht op basis van de urenstaatkosten is € 13,- en de huidige winstgevendheid van het project bedraagt €​ 51,-.