Aardug onderzoek en advies


Neem contact op


Bedrijfsanalyse


Voor effectief advies is grondig inzicht in jouw organisatie essentieel. We verdiepen ons in de behoeften, uitdagingen, bedreigingen, kansen en sterktes van jouw organisatie om te bepalen waar een Odoo-oplossing van toegevoegde waarde kan zijn. Aardug heeft zich gespecialiseerd in specifieke branches voor beter begrip van de uitdagingen en trends binnen deze sectoren. Valt jouw bedrijf buiten deze branches? Geen zorgen, dat betekent niet dat Odoo niet geschikt is voor jou. Ons deskundige consultancy team heeft een brede bedrijfskundige basis en onze specialisten bezitten uitgebreide kennis die verder reikt dan de genoemde sectoren.

Behoeften prioriteren


Elke nieuwe oplossing moet voldoen aan bestaande behoeften. Gezien de uitgebreide interesse in de mogelijkheden van Odoo, zijn de behoeften vaak aanzienlijk. Elk bedrijf kent talrijke processen die ondersteuning kunnen gebruiken, maar tijd en budget zijn niet altijd voldoende beschikbaar. Daarbij moeten de normale bedrijfsactiviteiten doorgaan. Gelukkig sluit onze aanpak, net als de filosofie van Odoo, hier perfect op aan. We geven de voorkeur aan een agile methode boven een riskant 'big bang' project. Samen met jou identificeren we welke behoeften voorrang hebben en vullen daarna stap voor stap de rest in met de kennis die we opdoen.


Procesbeschrijving


We brengen jouw processen in kaart en bieden Odoo-oplossingen die deze processen ondersteunen. De output van het ene proces is vaak de input voor het volgende. De samenhang tussen processen en de te extraheren informatie verschilt per bedrijf. We analyseren samen met jou de processen om te zien waar Odoo-applicaties optimalisaties kunnen bieden.

Plan van aanpak

Een plan van aanpak beschrijft de doelen en beschikbare middelen. Dit strategische document helpt jouw organisatie, in combinatie met een Odoo-oplossing, een concurrentievoordeel te verkrijgen.


Veranderingsmanagement


De kern van elke organisatie zijn de mensen: medewerkers, klanten, leveranciers en andere relaties. De implementatie van een nieuwe oplossing biedt kansen die benut moeten worden, maar introduceert ook bedreigingen die serieus genomen moeten worden. Processen ondersteund door Odoo kunnen leiden tot kortere doorlooptijden, lagere kosten, nieuwe kansen en betere inzichten. Maar dit kan ook betekenen dat taken veranderen, verantwoordelijkheden verschuiven en activiteiten wijzigen. Onze aanpak is erop gericht iedereen vroegtijdig bij het proces te betrekken, met trainingen voor medewerkers en informatiesessies voor relaties over de veranderingen. Verandering is niet altijd makkelijk, maar vaak wel noodzakelijk. Onze consultants ondersteunen je graag om deze transitie soepel te laten verlopen.

Benieuwd naar wat Odoo jou kan bieden?

Vraag vrijblijvend een demo aan inclusief een demo van 30 minuten.