Odoo migratie

Neem contact op


Migratie


Wilt u vernieuwen? Dan is het soms nodig om over te stappen naar een nieuwe versie of naar een nieuw bedrijfssoftware pakket. Ons team kan u ondersteunen om deze migratie succesvol te laten verlopen.

Verse migratie


Odoo innoveert snel. Nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd en ook basis structuren van bestaande mogelijkheden worden gemoderniseerd. Een Odoo migratie heeft, net zoals elke ERP migratie, aandacht nodig. Niet alleen de data en database moeten worden gemigreerd naar een nieuwere versie, maar ook de gekoppelde systemen. Vaak is een migratieplan dan ook geen overbodige luxe. Voor de migratie van een Odoo database naar een nieuwere versie zijn een aantal mogelijkheden. Met een enterprise contract kunnen basis modules, en indien overeengekomen eigen modules, gemigreerd worden naar Odoo en zullen wij u begeleiden voor een naadloze overgang. Indien u geen enterprise contract heeft, kunnen wij met behulp van de OCA open upgrade project migreren naar een hogere versie. In sommige gevallen is een nieuwe installatie en de migratie van basis informatie informatie/data ook een goede oplossing. Wij geven u graag advies over de te kiezen migratie.


Migratie vanuit andere pakketten


Werkt(e) u met een ander pakket en wilt u data overzetten naar Odoo, dan kunnen wij u daarin ondersteunen. Onze consultants kunnen inventariseren welke mogelijkheden er zijn om informatie vanuit uw oude pakket te exporteren naar Odoo. Wij kunnen samen met u een migratieplan opstellen om de overgang zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Data verwerking


Heeft u grote bestanden of formaten die u niet kan importeren, dan hebben wij vaak mogelijkheden tot onze beschikking om dit in Odoo te kunnen inbrengen.


Migratie plan


Een migratieplan is een projectplan, die naast de activiteiten, ook de risico's in kaart brengt van de migratie. Een migratieplan zorgt ervoor dat alle activiteiten correct, en in de goede volgorde worden uitgevoerd. Tevens worden medewerkers getraind zodat zij overweg kunnen met de nieuwste versie. Het doel van een migratieplan is dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft.

Migratie maatwerk


Als u gaat migreren zijn er bijna altijd processen die u in het verleden met maatwerk hebt geoptimaliseerd. Ons team kan ervoor zorgen dat ook in de nieuwe situatie deze optimalisaties niet wegvallen. Wij kunnen het oude maatwerk aanpassen of nieuw maatwerk ontwikkelen om uw processen te ondersteunen.